Polecenie continue

man continue

continue: continue [n]
  Wznowienie pętli for, while lub until.
  
  Wznowienie następnej iteracji otaczającej pętli FOR, WHILE lub UNTIL.
  Jeśli podano N, to wznawiana jest N-ta otaczająca pętla.
  
  Stan wyjściowy:
  Instrukcja zwraca 0, chyba że N jest mniejsze niż 1.

Podpowiedź

Zobacz także przykłady użycia w rozdziale o przerywaniu/kontynuowaniu pętli, a także opis polecenia break

Przykłady użycia