Pętle modyfikatory (przerywanie iteracji)

Polecenie continue

Polecenie continue służy do przerwania wykonywania bieżącej iteracji pętli i rozpoczecia nowej iteracji.

Polecenie break

Polecenie break służy do przerwania wykonywania bieżącej iteracji pętli oraz jej opuszczenia.