Pętla while

Pętla while jest kolejną użyteczną pętlą występującą we wszystkich językach programowania.

Najpierw sprawdza warunek zapisany po słowie kluczowym while jest prawdziwy, jeśli tak to zostanie wykonana lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, gdy warunek stanie się fałszywy pętla zostanie zakończona.

Składnia

while [ warunek ] ; do
    polecenie
done

Przykład

#!/bin/bash
x=1;
while [ $x -le 10 ] ; do
    echo "Napis pojawił się po raz: $x"
    x=$[x + 1]
done

Wynik działania przykładu

Napis pojawił się po raz: 1
Napis pojawił się po raz: 2
Napis pojawił się po raz: 3
Napis pojawił się po raz: 4
Napis pojawił się po raz: 5
Napis pojawił się po raz: 6
Napis pojawił się po raz: 7
Napis pojawił się po raz: 8
Napis pojawił się po raz: 9
Napis pojawił się po raz: 10

Opis przykładu

  1. Sprawdzany jest warunek czy zmienna x o wartości początkowej 1 jest mniejsza lub równa 10,
  2. Podczas pierwszego obiegu pętli warunek jest prawdziwy w związku z czym wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli: echo "Napis pojawił się po raz: $x" oraz x=$[x + 1], które zwiększa wartość zmiennej x o 1.
  3. Gdy wartość zmiennej x przekroczy 10, wykonanie pętli zostanie przerwane.

Podpowiedź

Sprawdzenie warunku wykonywane jest operatorem -le (less or equals) (podobnie jak w przypadku komend if-else) Dodawanie wykonywane jest przy wykorzystaniu operacji arytmetycznych na zmiennych