Pętla while

Pętla while jest kolejną użyteczną pętlą występującą we wszystkich językach programowania. Najpierw sprawdza warunek czy jest prawdziwy, jeśli tak to wykonana lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, gdy warunek stanie się fałszywy pętla zostanie zakończona.

Składnia:

while [ warunek ] ; do
    polecenie
done

Przykład

#!/bin/bash
x=1;
while [ $x -le 10 ] ; do
    echo "Napis pojawił się po raz: $x"
    x=$[x + 1]
done

Sprawdzany jest warunek czy zmienna x o wartości początkowej 1 jest mniejsza lub równa 10, warunek jest prawdziwy w związku z czym wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli: echo "Napis pojawił się po raz: $x" oraz x=$[x + 1], które zwiększa wartość zmiennej x o 1.

Gdy wartość x przekroczy 10, wykonanie pętli zostanie przerwane.