Pętla untill

Sprawdza czy warunek jest prawdziwy, gdy jest fałszywy wykonywane jest polecenie lub lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, miedzy słowami kluczowymi do a done.

Podpowiedź

Pętla until kończy swoje działanie w momencie gdy warunek stanie się prawdziwy.

Składnia

until <warunek> ; do
    polecenie
done

Przykład

#!/bin/bash
x=1
until [ $x -ge 10 ] ; do
    echo "Napis pojawił się po raz: $x"
    x=$[x + 1]
done

Wynik działania przykładu

Napis pojawił się po raz: 1
Napis pojawił się po raz: 2
Napis pojawił się po raz: 3
Napis pojawił się po raz: 4
Napis pojawił się po raz: 5
Napis pojawił się po raz: 6
Napis pojawił się po raz: 7
Napis pojawił się po raz: 8
Napis pojawił się po raz: 9

Ostrzeżenie

Jest trochę inaczej niż się spodziewaliśmy!

Brakuje wypisania Napis pojawił się po raz: 10 - ta pętla tak właśnie działa, więc trzeba się z nią obchodzić ostrożnie.

Opis przykładu

  1. Mamy zmienną x, która przyjmuje wartość 1,
  2. Następnie sprawdzany jest warunek czy wartość zmiennej x jest większa lub równa 10,
  3. jeśli nie to wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli.
  4. W momencie gdy zmienna x osiągnie wartość, 10 pętla zostanie zakończona bez wykonywania „swojego ciała”.

Podpowiedź

Rzadko widuje się skrypty korzystające z tego rodzaju pętli (osobiście nigdy nie korzystałem z niej). Znacznie popularniejsze są pętle while i for, ale dobrze wiedzieć że taki stwór isntnieje ;).