Pętla untill

Sprawdza czy warunek jest prawdziwy, gdy jest fałszywy wykonywane jest polecenie lub lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, miedzy słowami kluczowymi do a done. Pętla until kończy swoje działanie w momencie gdy warunek stanie się prawdziwy.

Składnia

until <warunek> ; do
      polecenie
  done

Przykład

#!/bin/bash
  x=1
  until [ $x -ge 10 ] ; do
      echo "Napis pojawił się po raz: $x"
      x=$[x + 1]
  done

Mamy zmienną x, która przyjmuje wartość 1, następnie sprawdzany jest warunek czy wartość zmiennej x jest większa lub równa 10, jeśli nie to wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli. W momencie gdy zmienna x osiągnie wartość, 10 pętla zostanie zakończona.

Podpowiedź

Rzadko widuje się skrypty korzystające z tego rodzaju pętli (osobiście nigdy nie korzystałem z niej) - znacznie popularniejsze są pętle while i for, ale dobrze wiedzieć że taki stwór isntnieje ;).