Bezpieczeństwo

Powłoka systemowa (w tym Bash) jest pośrednikiem między użytkownikeim komputera, a systemem operacyjnym z racji swojej szczególnej roli powinna być odpowiednio zabezpieczona przed „dowcipami”.

Bash jeśli jest używany nieodpowiednio (tj. z prawami roota) może wywołać bardzo wiele szkód.

Ostrzeżenie

Uruchamianie przykładowych kodów zawartych w tym rozdziale, nie jest polecane.

Może doprowadzić do zawieszenia komputera, lub w najgorszym razie do utraty wszystkich danych.

KODY TUTAJ PRZEDSTAWIONE URUCHAMIASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!