Polecenie break

man break

break: break [n]
  Wyjście z pętli for, while lub until.
  
  Wyjście z pętli FOR, WHILE lub UNTIL. Jeśli podano N, sterowanie wychodzi
  za N- zagnieżdżoną pętlę.
  
  Stan wyjściowy:
  Instrukcja zwraca prawdę, chyba że N jest mniejsze niż 1.

Podpowiedź

Zobacz także przykłady użycia w rozdziale o przerywaniu/kontynuowaniu pętli, a także opis polecenia continue

Przykłady użycia