Polecenie : (dwukropek)

man :

:: :
  Polecenie puste.
  
  Żadnego efektu; polecenie nic nie robi.
  
  Stan wyjściowy:
  Zawsze zwracana jest prawda.

Przykłady użycia

Zamiast polecenia : może też wystąpić polecenie true.