Polecenie false

man false

false: false
    Zwrócenie wyniku negatywnego.
    
    Stan wyjściowy:
    Zawsze zwracany jest fałsz.

Przykłady użycia

false jest często wpisywane w /etc/passwd w ostatniej kolumnie, by uniemożliwić użytkownikowi wejście na shella.