Polecenie pwd

man pwd

pwd: pwd [-LP]
  Wypisanie nazwy bieżącego katalogu roboczego.
  
  Opcje:
   -L    wypisanie wartości $PWD jeśli określa bieżący katalog roboczy
   -P    wypisanie katalogu fizycznego, bez dowiązań symbolicznych
  
  Domyślnie `pwd' zachowuje się tak, jak z opcją `-L'.
  
  Stan wyjściowy:
  Polecenie zwraca 0, chyba że podano nieprawidłową opcję lub katalog
  bieżący nie może być odczytany.

Podpowiedź

Powiązane polecenia to cd.

Przykłady użycia

Polecenie pwd umożliwia wypisanie naszej aktualnej lokalizacji w drzewie katalogów.

Podpowiedź

Polecenie to mozna zastąpić poprzez wypisanie zmiennej ${PWD}.

johny@ThinkPad:~$ pwd
/home/johny
johny@ThinkPad:~$ cd Desktop/
johny@ThinkPad:~/Desktop$ pwd
/home/johny/Desktop
johny@ThinkPad:~/Desktop$ echo "${PWD}"
/home/johny/Desktop
johny@ThinkPad:~$ cd bash
bash: cd: bash: No such file or directory
johny@ThinkPad:~$ CDPATH=/usr/share/doc
johny@ThinkPad:~$ cd bash<TAB>
bash/       bash-completion/
johny@ThinkPad:~$ cd bash
/usr/share/doc/bash
johny@ThinkPad:/usr/share/doc/bash$ pwd
/usr/share/doc/bash