Polecenie source

man source

source: source plik [argumenty]
  Wykonanie poleceń z pliku w bieżącej powłoce.
  
  Odczytanie i uruchomienie poleceń z PLIKU w bieżącej powłoce. Do
  znalezienia katalogu zawierającego PLIK używane są ścieżki zawarte
  w $PATH. Jeśli podane zostaną jakiekolwiek ARGUMENTY, stają się
  parametrami pozycyjnymi podczas uruchomienia PLIKU.
  
  Stan wyjściowy:
  Zwracany jest stan ostatnio wykonanego polecenia z PLIKU lub błąd, jeśli
  PLIKU nie udało się odczytać.

Podpowiedź

Polecam zapoznanie się z:

Przykłady użycia

source nazwa_pliku_do_dolaczenia.sh

Podpowiedź

Normalnie gdy wywołujemy skrypt uruchamiając: polecenie bash ./skrypt.sh to jest tworzona nowe środowisko, jeśli wywołamy w skrypcie jakiś inny skrypt lub program dzieje się podobnie. W przypadku polecenia source jest trochę inaczej.

Polecenie source pozwala nam odczytać skrypt (dowolny plik z listą poleceń) w bieżącym kontekście (naszej powłoce) - tak jakbyśmy go wpisali sami w terminalu. Często wykorzystuje się to polecenie do dołączenia pliku z wczesniej zdeficniowanymi funkcjami.

Funckja source ma działanie identyczne jak polecenie ., które jest dokładnie opisane w rozdziale poświęconym organizacji kodu.