Polecenie export

man export

export: export [-fn] [nazwa[=wartość] ...] lub export -p
  Ustawienie atrybutu eksportowania dla zmiennych powłoki.
  
  Zaznaczenie każdej NAZWY do automatycznego eksportowania do środowiska
  później wywoływanych poleceń. Jeśli podano WARTOŚĆ, jest ona przypisywana
  przed eksportowaniem.
  
  Opcje:
   -f    działanie na funkcjach powłoki
   -n    usunięcie atrybutu eksportowania z każdej NAZWY
   -p    wyświetlenie listy wszystkich eksportowanych zmiennych i funkcji
  
  Argument `--' kończy dalsze przetwarzanie opcji.
  
  Stan wyjściowy:
  Zwracana jest prawda, chyba że podano nieprawidłową opcję lub NAZWĘ.

Podpowiedź

Jeżeli chcesz w inny sposób eksportować zmienne, zapoznaj się z poleceniem declare -x.

Przykłady użycia