Polecenie true

man true

true: true
  Zwrócenie wyniku pozytywnego.
  
  Stan wyjściowy:
  Zawsze zwracana jest prawda.

Przykłady użycia

Zamiast polecenia true może też wystąpić : (pojedynczy dwukropek), który jest poleceniem pustym zwracającym prawdę, np.

#!/bin/bash
while :
    do echo -e \\a
done