Polecenie echo

man echo

echo: echo [-neE] [arg ...]
  Wypisanie argumentów na standardowym wyjściu.
  
  Wypisanie na standardowym wyjściu argumentów ARG oddzielonych pojedynczymi
  spacjami oraz znaku końca linii.
  
  Opcje:
   -n    niedołączanie znaku końca linii
   -e    włączenie interpretowania poniższych znaków poprzedzonych
    odwrotnym ukośnikiem
   -E    wyłączenie interpretowania poniższych znaków poprzedzonych
    odwrotnym ukośnikiem
  
  `echo' interpretuje następujące znaki poprzedzone odwrotnym ukośnikiem:
   \a    alarm (dzwonek)
   \b    cofnięcie
   \c    pominięcie dalszego wyjścia (w tym znaku nowego wiersza)
   \e    znak ESCAPE
   \E    znak ESCAPE
   \f    wysuw strony
   \n    nowy wiersz
   \r    powrót karetki
   \t    tabulacja pozioma
   \v    tabulacja pionowa
   \\    odwrotny ukośnik
   \0nnn   znak o kodzie ASCII NNN (ósemkowo). NNN może stanowić od
        0 do 3 cyfr ósemkowych
   \xHH   znak ośmiobitowy o wartości HH (szesnastkowo). HH może być
        jedną lub dwiema cyframi szesnastkowymi
  
  Stan wyjściowy:
  Zwracana jest prawda, chyba że wystąpi błąd zapisu.

Ostrzeżenie

Polecenie echo jest całkowicie bezpieczne, jednakże czasami może się zdarzyć, że znajdzie się atakujący, który przekona nieświadomego uzytkownika do wpisania niebezpiecznej sekwencji znaków - zobacz rozdział o „bash quote attack”.

Podpowiedź

Polecenie echo jest podstawowym sposobem wypisywania danych, jeżeli jest potrzeba zaawansowanego formatowania tesktu wypisywanego na ekran lub do pluku można skorzystać z polecenia printf.

Przykłady użycia

Polecenie echo umożliwia wypisanie na ekran tekstu.

johny@ThinkPad:~$ echo -n ala ma kota
ala ma kotajohny@ThinkPad:~$ echo -n a kot jak to kot
a kot jak to kotjohny@ThinkPad:~$ echo jest zawsze ciekawy
jest zawsze ciekawy
johny@ThinkPad:~$