Przechwytywanie sygnałów

Obsługa sygnałow w Bashu sprowadza się do umiejętnego korzystania z polecenia trap.