Zmienne Programowe

Zmienne prrogramowe (użytkownika) (ang. program variables) - są to zmienne po prostu wykorzystywane wewnątrz skryptu, które definuje uzytkownik. Nie są dostępne dla innych programów, skryptów i powłok potmonych. Ich nazwy nie mogą się zaczynać od cyfry i pisane są zwyczajowo małymi literami. Czasami stosuje się podkreślenia.

Zmienne tego typu inicjujemy w nastepujacy sposób:

nazwa_zmiennej="wartość"

a korzystamy z nich, poprzedając ich wartość znakiem dolara ($).
echo $nazwa_zmiennej

Uwaga:

Należy pamiętać, że pomiędzy nazwą zmiennej znakiem równa się i wartością zmiennej nie było spacji lub innych białych znaków - jest to błąd. Ot taki wymysł Bashowy, w innych językach teog nie ma (jest to często popełniany błąd przez początkujących programistów).

Przykład:

x="napis"
    echo $x

Pod zmienną możemy podstawić wynik jakiegoś polecenia, można to zrobić na dwa sposoby:

Poprzez użycie odwrotnych apostrofów:

zmienna=`polecenie`

Przykład:

#!/bin/bash

GDZIE_JESTEM=`pwd`
KIM_JESTEM=`whoami`
echo "Nazywam sie $KIM_JESTEM i przebywam w katalogu $GDZIE_JESTEM"

Wartością zmiennej KIM_JESTEM, GDZIE_JESTEM jest wynik działania poleceń odpowiednio whoami i pwd, które wypiszą nazwę uzytkownika (whoami) oraz katalog w jakim się w danej chwili znajdujemy (pwd).

Za pomocą rozwijania zawartości nawiasów:

$(polecenie)

Przykład:

#!/bin/bash

GDZIE_JESTEM=$(pwd)
echo "Jestem w katalogu $GDZIE_JESTEM"
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License