Type

Polecenie type jest ciekawym uzupełnieniem zewnętrznego polecenia which which. type pozwala na wyświetlenie rodzaju wpisanego polecenia.
Dobrze prezentuje to poniższy przykład:

Przykład

bash$ type bash
bash is /bin/bash

bash$ type type
type is a shell builtin

Bardzo ciekawie działa funkcja type której argumentem jest nazwa funkcji zdefiniowanej przez uzytkownika.

Przykład

#!/bin/bash

moja_funkcja()
{
        echo "To ja funkcja"
}

moja_inna_funkcja()
{
        echo "Jestem inna funkcja"
}

type moja_funkcja

Skrypt wygeneruje następujace wyjście

bash$ ./przyklad.sh 
moja_funkcja jest funkcją
moja_funkcja () 
{ 
    echo "To ja funkcja"
}

Poprawnie został rozpoznany typ polecenia (jest to funkcja), oraz została wyświetlona jej zawartość.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License