True
true
jest poleceniem zwracjącym prawdę.

Zamiast polecenia true może też wystąpić : (pojedynczy dwukropek), który jest poleceniem pustym zwracającym prawdę, np.

#!/bin/bash
while :
do echo -e \\a
done
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License