Source
source
Pozwala nam dołączyć dowolny plik do naszego skryptu np plik z funkcjami - działa identycznie jak polecenie ..

Gdy wywołujemy skrypt w powłoce tworzone jest nowe środowisko, podobnie jeśli wywołamy w skrypcie jakiś inny skrypt lub program dzieje się podobnie. Polecenie SOU
RCE pozwala wykonać skrypt w bieżącym kontekście (bez tworzenia nowego środowiska). Ma to między innymi takie zastosowanie jak polecenie include z języka C włączające do plik
u programu inny plik. Tak więc możemy oddzielić plik z funkcjami od bloku głównego.

Funckja ta ma działanie identyczne jak polecenie ".", które jest dokładnie opisane w rozdziale poświęconym organizacji kodu - tak więc nie będe tu jej dokładnie opisywał (wła
ściwie . jest aliasem dla polecenia source).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License