False
false
jest poleceniem systemowym zwracjącym fałsz

false jest często wpisywane w /etc/passwd w ostatniej kolumnie, by uniemożliwić użytkownikowi wejście na shella.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License