Petla Untill

Sprawdza czy warunek jest prawdziwy, gdy jest fałszywy wykonywane jest polecenie lub lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, miedzy słowami kluczowymi do a done. Pętla until kończy swoje działanie w momencie gdy warunek stanie się prawdziwy.

Składnia:

until <warunek> ; do
  polecenie
done

Przykład

#!/bin/bash
x=1
until [ $x -ge 10 ] ; do
  echo "Napis pojawił się po raz: $x"
  x=$[x + 1]
done

Mamy zmienną x, która przyjmuje wartość 1, następnie sprawdzany jest warunek czy wartość zmiennej x jest większa lub równa 10, jeśli nie to wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli. W momencie gdy zmienna x osiągnie wartość, 10 pętla zostanie zakończona.

Rzadko widuje się skrypty korzystające z tego rodzaju pętli (osobiście nigdy nie korzystałem z niej) - znacznie popularniejsze są pętle while i for, ale dobrze wiedzieć że taki stwór isntnieje ;).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License