Kontakt

We wszelkich sprawach należy się kontaktować z administratorem:

Tomasz Gawęda
mail: sinx(at)batnet.pl
http://0x1fff.com/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License